B-kategooria

B-kategooria

§ 95.  Piiratud juhtimisõigus
Piiratud juhtimisõiguse võib B1-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 16- ja 17-aastasele isikule. Piiratud juhtimisõigusega isik võib autot juhtida tingimusel, et tema kõrval on seaduslik esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel peab olema B-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes ei tohi olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis.

Kes ja mis vanuses võib juhtida B – kategooria mootorsõidukit?

Käesoleva seaduse § 109 lõigetega 1 ja 2

• 14,5-aastane – T-kategooria mootorsõidukiga, mille täismass üksi või koos haagisega ei ületa 18 000 kilogrammi

• 15,5-aastane – B-kategooria ja A1-  alamkategooria mootorsõidukiga;

• 17-aastane – C1-alamkategooria mootorsõidukiga;

• 17,5-aastane – T-kategooria mootorsõidukiga, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18 000 kilogrammi.

• 18-aastane – B-kategooria mootorsõiduk; A2- ja C1-alamkategooria mootorsõiduk ja T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18 000 kilogrammi;

B-kategooria õppele lisandub:

Koolisisestel kontrolltöödel teoorias – lahendatakse 40 küsimust, ja lubatud kolm vale vastus.
Koolisisestel kontrolltöödel sõidus: B – kategooria
• Sõiduki ettevalmistamine sõiduks (sh.ohutuse kontroll)
• Sõiduoskuste kontroll
• Manööverdamine ja autojuhtimise kontrollimine asula teedel
• Auto parkimise oskuste kontroll erinevate tingimustes. Tähelepanu teiste liiklejate suhtes (sh. vähemkaitstud liiklejad)
• Manööverdamine ja autojuhtimise kontrollimine asulavälistel teedel
• Möödumise ja möödasõidu sooritamine
• Sõidu lõpetamine