A-kategooria

Kes võib millist A2 – kategoria sõidukit juhtida?

18-aastane – «A2» -kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kW, või erivõimsus ei ületa 0,2 kW/kg ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur

24-aastane – «A» -kategooria mootorratas, mille mootori võimsus rohkem kui 598.00см³ ja kõrgem kui 50 kW; või erivõimsus ületab 0,2 kW/kg.

Teooriaeksam: – 40 küsimust

Sõidueksam algab motoratata ja kaitsevarustuse ettevalmistamisest ja kontrollimisest liiklusohutuse seisukohast lähtudes. Peab oskama parkida mootorratast tugihargile ja sellelt maha võtta. Peab suutma mootorratast käekõrval lükates vabalt kõndida.
Sõidueksam koosneb kahest osast. Esimese osa ülesanded sooritatakse platsil. Sõidueksami teine osa sooritatakse asula- ja asulavälistel teedel. Eksami teise osa kestus on vähemalt 35 minutit.
Kui juhikandidaadil on eelnevalt A1 või A2 alamkategooria juhiluba, siis teooria koolitust läbima ei pea. Sooritada tuleb ainult sõidueksami teine osa.

  • Mootorratta käsitlemine
  • Sõit õppeplatsil
  • Vahekontroll mootorratta juhtimise oskuses
  • Sõit liikluses
  • Sõit erioludes