ALPINE

AUTOKOOL

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Akadeemilist tundi

Lisa õppesõidukord

Käigukasti valik

A2 / A

370 €

120 €

10

10

25 €

OK

E-KOOL A2 / A

370 €

120 €

10

10

25 €

OK

B1 / B

440 €

140 €

23 teemat

30

15  €

OK

E-KOOL B1 / B

440€

140 €

23 teemat

30

15  €

OK