Autokool

Igor Puusepp – Alpine Autokooli juhatuse liige. – Teooria ja Sõiduõpetaja

Alpine Autokool OÜ-le on haridus- ja teadusministri 30.12.2013 käskkirjaga nr 624 väljastatud tegevusluba mootorsõidukijuhtide koolitamiseks A-, A2- ja B-kategoorias.

ALPINE AUTOKOOL OÜ Loodi 2010 aastal

Autokool on “Eesti Autokoolide Liidu” liige.   

Teoreetilised tunnid toimuvad kaasaegses ja hästi varustatud klassiruumis,

mis asub Tallinn Krestiines: Madara 33. – Ruum 49.


Töötunnid:
Esmaspäev reede
8:00 – 21:00
laupäeval
9:30 – 18:00

Autot: Toyota Auris manuaal
Toyota Auris automaatkäigukastiga
Mootorratas: Honda Hornet
Kogemus: 30 aastat

Sõidutundidel õpite õiget, ohutut ja ettevaatlikku sõitmist,  edaspidi valmistab rõõmu Teile ja Teie kaassõitjatele.

Praktiliseks õppetööks teie kasutuses, praktilised ja mugavad, A ja A2-kategooria moottorrattat ja B-kategooria sõiduautod (automaatkäigukastiga ja manuaalkäigukastiga). Teoreetilised õppused toimuvad iga nädalas. Võimalusel Saab õppetööd korraldada ка nädalavahetustel, eelnevalt Selles KOKKU leppides.

Praktilised õppused viiakse läbi õpilasele sobival ja sõiduõpetajaga kooskõlastatud ajal.

Meie autokoolis on ainult kvaliteetne koolitus!

Õppetöö

Õppetöö toimub vastavalt «A»,«A2» ja «B»kategooria mootorsõidukijuhtide riiklikule õppekavale. Koolitusprotsess (esmaõpe) jaguneb alg- ja lõppastme koolituseks. Esmaõppe eriliigiks on ettevalmistamine «A»«A2» ja «B» kategooria piiratud juhtimisõiguse saamiseks ja lõppastme koolituseks on ettevalmistamine «B» kategooria põhi juhtimisõiguse saamiseks.

Autokooli eeskirjad

Algastme koolitus

Algastme koolitus koosneb teooriakursusest – 26 akadeemilist tundi ja 30 õppesõidukorrast. Tunnid toimuvad,  hommikuti, lõunati ja õhtuti . Liiklusteooria loengud ning õppesõidu tunnid toimuvad vaheldumisi. Enne esimest õppesõidukorda väljastatakse õpilasele õpingukaart, kuhu instruktor märgib iga toimunud tunni aja ning kuupäeva. Õpingukaart tõendab mootorsõiduki juhtimisõigust sõidutundidel. Juhul, kui kohustuslikest õppesõidutundidest ei piisa iseseisvaks liiklemiseks vajaliku vilumuse saavutamiseks, on võimalik võtta lisatunde. Eelnevalt kokkulepitud sõidutunnile mitteilmumisest tuleb teatada vähemalt 1 päev enne tunni toimumist, vastasel juhul tuleb sõitmata jäänud korra eest ikkagi tasuda.

Eksamid

Teooria- ja õppesõidutundidele järgnevad autokooli sisesed eksamid. Eksamitele pääseb läbides kohustusliku 16 astronoomilist tundi** kestva esmaabi kursuse. Tõend kursuse läbimisest tuleb esitada autokooli enne eksamitele minekut.

Liiklusteooria eksamil tuleb lahendada 40 küsimusest koosnev test, milles on lubatud teha 3 viga.

Eksamit on võimalik teha alati. Kui olete saanud teooriaeksami tulemuseks «mittesooritatud», tuleb teooriaeksami uuesti läbida. Peale eksami edukat sooritamist väljastatakse eksamileht, kuhu märgitakse selle tulemus. Teooriaeksami tulemus kehtib 2 nädalat, mille jooksul tuleb positiivselt sooritada ka koolisisene liinnasõidu eksam.

NB! Koolisisesed eksamid tuleb sooritada 4 kuu jooksul alates registreerumise päevast. Kui selle aja jooksul jäävad eksamid tegemata kustutatakse õppur õpilaste nimekirjast.

Kursuse lõpus tuleb esitada autokoolile järgmised dokumendid:

1. eksamileht,
2. õpingukaart,
3. esmaabi kursuse läbimist tõendav dokument.

Eelnimetatud dokumentide alusel väljastab autokool tunnistuse, mis võimaldab sooritada eksamid Riiklikus Autoregistrikeskuses (ARK) ning taotleda «B» kategooria mootorsõidukite juhtimisõigust.

* 1 akadeemiline tund on 45 minutit.
** 1 astronoomiline tund on 60 minutit.

E-õpe

Elektrooniline õpe ehk lühidalt e-õpe on kaasaegne ja mugav viis omandada uusi teadmisi. Autokooli e-õpe all mõeldakse iseseisvat vastava kategooria teooriakursuse läbimist.

Kuidas toimub e-õpe?

Kõigepealt tuleb registreerida ennast soovitud kursusele (A, B kategooria, eesti õppekeel). Seejärel Teile väljastatakse kasutajanimi ja parool mille abil saate siseneda meie e-õpe keskkonda, kus leiate kõik vajalikud õppematerjalid, täiendavat kirjandust, liikluseeskirjade testid, õppevideod jms.

Kursus eeldab iseseisvat tööd õppematerjalidega ning testide lahendamist. Iga teema kohta tuleb e-õpe keskkonnas teha arvestus

Kui kõik arvestused on tehtud positiivsele hindele, siis tuleb sooritada 30 teooriaküsimusest koosnev eksam, mis hõlmab kõiki õpitud teemasid.

Eksam toimub autokooli ruumis ning selleks tuleb ennast eelnevalt registreerida kas telefoni +372 508 7249 teel või e-posti info@alpineautokool.eu vahendusel. Kõik autokooli õpilased on oodatud iganädalastele tasuta konsultatsioonidele. Konsultatsioonid toimuvad autokooli ruumides eelnevalt registreerides .

Meil on alati rõõm Teid näha ja vastata Teie küsimustele!

Kui kaua kestab e-õpe?

B kategooria kursuse minimaalseks kestuseks on 4 nädalat, A kategooria 3 nädalat.

Praktilised harjutused Praktilised harjutused toimuvad paralleelselt teooria õppimisega. Harjutustundidesse registreerimiseks tuleb helistada numbrile +372 508 7249 või saata kiri e-posti aadressile info@alpineautokool.eu või võtta ühendust instruktoriga. Harjutused lõppevad autokooli sõidueksamiga. Soovi korral saate alati võtta lisa sõidutunde.

Parkimine

Kellele sobib e-õpe? E-õpe sobib eelkõige neile, kes mingil põhjusel (näiteks tihe töögraafik või õppimine ülikoolis) ei saa võtta osa tavapärastest loengutest. Selline õppeviis sobib ka neile, kellel on õpingud kunagi pooleli jäänud ehk on olemas teatud teadmiste baas. Kõigile teistele soovitame käia tavapärastel kursustel, kuna materjali omandamine õppeklassis kogenud õppejõu juhendamisel toimub kiiremini ja edukamalt.

 

Kasulik info

ARK
Liikluskindlustus
Liiklusseadus
Liikluseeskiri
Maanteeamet
Trahvimäärad