ALPINE

AUTOKOOL

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Akadeemilist tundi

Lisa õppesõidukord

Käigukasti valik

A2 / A

300 €

50 €

10

10

25 €

E-KOOL A2 / A

280 €

30 €

10

10

25 €

B1 / B

345 €

100 €

23 teemat

26

15  €

E-KOOL B1 / B

305 €

42 €

23 teemat

26

15  €