ALPINE

AUTOKOOL

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Akadeemilist tundi

Lisa õppesõidukord

Käigukasti valik

A2 / A

350 €

150 €

10

10

25 €

E-KOOL A2 / A

310 €

30+80 €

10

10

25 €

B1 / B

450 €

150 €

26 teemat

30

20  €

E-KOOL B1 / B

422 €

42+80 €

26 teemat

30

23  €